Zdroje pro lingvistiku a jazyky

Fakulty vysokých škol se zaměřením na lingvistiku nebo filologii a jejich knihovny:
Ústav lingvistiky a ugrofinistiky http://ulug.ff.cuni.cz/knihovna.php
Německá knihovna Univerzity Palackého Olomouc http://germanistika.upol.cz/
Anglická knihovna MZK http://www.mzk.cz/studovny/zahranicni-knihovny/anglicka-knihovna

Goethův institut v Praze http://www.goethe.de/ins/cz/pra/kul/bib/csindex.htm
Ústav pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz
Lingvistika a bohemistika http://bohemistika.xf.cz/
Kognitivní lingvistika http://cogling.info/ 
Český národní korpus http://ucnk.ff.cuni.cz/
Centrum zpracování přirozeného jazyka http://nlp.fi.muni.cz/cs/nlpc
Slovník osobností jazykovědné bohemistiky http://kcjl.modry.cz/studenti/sl_index.htm
Vokabulář webový http://vokabular.ujc.cas.cz/
Stylistický web http://www.phil.muni.cz/stylistika/
Bohemica http://www.bohemica.com/

Časopisy

Časopis Proudy pro filology http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/
Naše Řeč http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php 
Linguistica online http://www.phil.muni.cz/linguistica/issues.html
Philologica http://philologica.net/

Jazykové zdroje

Slovenština

Slovenský národní korpus http://korpus.juls.savba.sk/
Časopis Slovenska reč  http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/
Jazykovedný časopis http://www.juls.savba.sk/ediela/jc/

Angličtina

Oxford English Dictionary http://www.oed.com/
Cambridge Dictionaries online http://dictionary.cambridge.org/
Encyclopedia Britannica http://www.britannica.com/
British National Corpus http://www.natcorp.ox.ac.uk/
Macmillan Dictionary http://www.macmillandictionary.com/
American National Corpus http://www.anc.org/

Němčina

Germanistik FU Berlin
http://www.ub.fu-berlin.de/service_neu/internetquellen/fachinformation/germanistik/ 
Digitales Wörterbuch http://www.dwds.de/
Germanistik im Netz http://www.germanistik-im-netz.de/

Čínština

China language http://www.chinalanguage.com/
Online slovník http://www.nciku.com/
Hravě čínsky http://www.chinalanguage.com/

Back to: Zdroje pro obory na UTB > Zdroje pro UTB