Zdroje pro humanitní vědy

Tyto vědy se zabývají člověkem a společností, částečně se z nich vydělily tzv. vědy sociální, které se zabývají interakcí člověka a společnosti či prostředí: teologie a religionistika, právo, historie, literární věda, psychologie, filozofie, estetika, archeologie, etnologie, etika, heraldika, genealogie, vexilologie aj.

Přehled licencovaných databází pro oblast humanitních věd najdete na našem portálu.

Právo

Databáze Beck online přístupná pro UTB http://www.beck-online.cz/
Knihovna právnické fakulty http://knihovna.prf.cuni.cz/
Ústav státu a práva Av ČR – Knihovna http://www.ilaw.cas.cz/index.php?page=25
Dokumenty českého a slovenského parlamentu http://www.psp.cz/eknih/index.htm/
Přístup k právu Evropské unie http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
Soudní dvůr Evropské unie http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Epravo http://www.epravo.cz/v01/

Časopis pro právní vědu a praxi http://www.law.muni.cz/content/cs/cpvp/
European Center For Comparative Commercial and Company Law http://www.c-law.org/index.php
Encyklopedie práva a ekonomie http://www.findlaw.com
International Legal Research Guide http://www.ilrg.com
The World Law Guide http://www.lexadin.nl/wlg/courts/nofr/courts.htm

Psychologie

Knihovna Psychologický ústav AV ČR http://www.psu.cas.cz/cs/ustav/knihovna/index.html
Knihovna psychologických a sociokulturních věd UK http://www.knihovna.psychologie.ff.cuni.cz/
Unie psychologických asociací ČR http://www.upacr.cz/index.php?lng=cs&kap=society
Psychologie – elektronický časopis ČMPS http://www.e-psycholog.eu/
časopis Československá psychologie http://cspsych.psu.cas.cz/index2.html
European Federation of Psychologist´s Associations http://www.efpa.eu/
International Union of Psychological Science http://www.iupsys.net/
American Psychological Assocation http://www.apa.org/pubs/databases/psycextra/index.aspx
Open-Access-Server der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie http://psydok.sulb.uni-saarland.de/

Historie

Historický ústav AV ČR http://www.hiu.cas.cz/cs/ 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR http://www.usd.cas.cz/ 
Národopisná společnost http://www.narodopisnaspolecnost.cz/
Adresář muzeí http://www.cz-museums.cz/amg/faces/adresar/
Archivy v ČR http://archivnictvi.euweb.cz/
Národní archiv http://www.nacr.cz/
Moravský zemský archiv v Brně http://www.mza.cz/
Ústav pro studium totalitních režimů http://www.ustrcr.cz/
Knihovna Židovského muzea http://www.jewishmuseum.cz/cz/czlibrary.php
Časopis soudobé dějiny http://www.usd.cas.cz/casopis-soudobe-dejiny/
Časopis Historický obzor http://obzor.hyperlink.cz/
Časopis Dějiny a současnost http://dejiny.nln.cz/archiv
Databáze Libri http://libri.cz/
Monasterium – zdigitalizované archivní dokumenty  http://www.monasterium.net/

Literární věda

Ústav pro českou literaturu AV ČR http://www.ucl.cas.cz/ 
Databáze českých literárních osobností http://clo.ucl.cas.cz/
Bibliografie http://isis.ucl.cas.cz/
Portál české literatury http://www.czechlit.cz/
Portál Iliteratura http://www.iliteratura.cz/
Česká poezie 1700 knih konec 19. a počátek 20.stol. http://www.ceska-poezie.cz/cek/ 
Digitalizovaný archiv časopisů http://archiv.ucl.cas.cz/
Časopis Česká literatura http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/archiv
Zdigitalizované dokumenty http://kramerius.nkp.cz

Back to: Zdroje pro obory na UTB > Zdroje pro UTB