Zdroje na Univerzitě Tomáše Bati

Po malé rekapitulaci se můžete vrhnout do tajů informačních zdrojů. Nezapomínejte na to, že Wikipedie není považována za kvalitní vědecký zdroj! Zdroje uvedené v tomto kurzu jsou plně vyhovující pro vaše studium, jedná se o výběr, není možné zde uvádět veškeré internetové zdroje nebo časopisy.

U zdrojů sledujte: články, dokumenty, publikace, časopisy, knihovny, informační centra a odkazy. Struktura odkazových zdrojů je udělána tak, aby bylo možné orientovat se podle fakult a oborů na fakultách nebo podle jednotlivých vědních disciplín.

Základní zdroje pro vaše studium

Knihovny, databáze na UTB, elektronické časopisy nebo kvalifikační práce:

  • Katalog UTB — Knihovna UTB
  • Licencované databáze UTB — XERXES — můžete se podívat se seznam databází, které Xerxes obsahuje
  • Elektronické časopisy a knihy UTB — seznam impaktovaných časopisů a elektronických knih a přístup do plných textů
  • Bakalářské, diplomové práce THESES — obsahují odkaz i na práce z UTB, kvalifikační práce z UTB naleznete v digitální knihovně
  • Souborný katalog českých knihoven CASLIN

Volně dostupné časopisy

Back to: Zdroje pro obory na UTB > Zdroje pro UTB