Vyhledávání obrázků, hudby a videa

Jistě nemá valný smysl zdůrazňovat, že nejjednodušší vyhledávání obrázků realizujete např. přes Google Images a spousta videí je na YouTube nebo Vimeu. O dostupnosti hudby ani nemluvě. V této kapitole se zaměříme spíše na díla (obrazová, auditivní i audiovizuální), která jsou vystavena pod licencí Creative Commons a lze je často opětovně používat a šířit, dokonce někdy i upravovat a užívat komerčně.

Licence Creative Commons fungují na jednoduchém principu: autor jejich prostřednictvím plošně uzavírá se všemi potencionálními uživateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. Creative Commons nejsou popřením klasického pojetí copyrightu, ale jeho nadstavbou. Vycházejí z autorského zákona, který je upravuje jako licenční smlouvy (§ 46–55, autorský zákon). Obliba licencí Creative Commons vychází především z jejich mezinárodní srozumitelnosti. Licenční podmínky, neboli práva a povinnosti uživatele k dílu, jsou graficky vyjádřeny pomocí jednoduchých piktogramů. Oficiální český web: http://www.creativecommons.cz/

Díla pod licencí CC můžete hledat přes rozhraní na webu search.creativecommons.org nebo i např. přes pokročilé vyhledávání obrázků na Googlu.

Tagy

V prostředí internetu se často setkáte s tzv. tagy. Označujete jimi svá videa na YouTube, fotky na Flickru, prezentace na Slideshare, odkazy na Delicious apod. Jedná se o slova nebo slovní spojení, která volně tvoří uživatel a která slouží k identifikaci obsahu.Použití tagů a jejich množství závisí výhradně na uživateli.

Vyhledávání obrázků

Google Images – vyhledávání pomocí klíčového slova nebo nahráním obrázku z počítače nebo webu.

TinEye – pomocí nahrání konkrétního obrázku lze vyhledat, kde se obrázek na internetu vyskytuje (lze sledovat, kdo ho ke použil, zda není dostupný v lepší kvalitě atd.)

Pixabay – více než 1,6 obrázků a videí dostupných zdarma.

Vyhledávání videí

Velké množství videí je dostupných na:

Vyhledávání hudby

Platformy s volně dostupnou a legální hudbou (vystavenou pod licencemi Creative Commons) do vašich projektů naleznete např. na:

Back to: Vyhledávání na internetu ve volně dostupných zdrojích > Vyhledávání na internetu