Vyhledávání informací

Na začátku každého vyhledávání je tzv. informační potřeba, čili nedostatek informací k řešení nějakého problému. Pokud svoji potřebu formulujete, stává se z ní informační požadavek. Ve chvíli, kdy se stává předmětem vyhledávání, nazývá se rešeršním požadavkem a jakmile jej vyjádříte v určitém dotazovacím jazyce, mluvíme již o rešeršním dotazu. Výsledkem rešeršní činnosti je rešerše, což je soupis bibliografických záznamů, faktografických informací nebo plných textů dokumentů, které odpovídají informačnímu požadavku. Rešerši zpravidla provádíte sami, ale můžete si ji i objednat.

Také knihovna UTB nabízí rešeršní služby. Rešerši si můžete objednat prostřednictvím elektronického formuláře, popř. při osobní návštěvě knihovny. Můžete také napsat e-mail na reserse@k.utb.cz. Rešeršní služby jsou nabízeny interním (studenti, vyučující, zaměstnanci univerzity) i externím uživatelům knihovny. Externím uživatelům se však rešerše poskytuje pouze z volně dostupných zdrojů. Rešeršní služba je zpoplatněná částkou 150 Kč a platí se hotově u výpůjčního pultu v knihovně.

Jak postupovat při vyhledávání informací

  • Než začnete se samotným vyhledáváním, ujasněte si, co chcete hledat, uveďte téma vyhledávání do souvislostí s jinými tématy.
  • Jakmile máte jasnou představu o tom, co by mělo být výsledkem rešerše, vyberte relevantní zdroje a nástroje pro vyhledávání.
  • Následuje tvorba rešeršních dotazů a samotné vyhledávání. Každý nástroj pro vyhledávání se řídí různými pravidly, proto je nutné každému z nich přizpůsobit podobu rešeršního dotazu.
  • Vyhledané výsledky je nutné posoudit a určit jejich relevanci.
  • V případě potřeby můžete dotaz dále upravovat, zpřesňovat, konkretizovat nebo naopak vyhledávat obecnější informace. Tento proces se nazývá ladění rešeršního dotazu.
  • Z nalezených záznamů nakonec vyberete ty nejvhodnější.

Rešeršní dotaz je to samé, co vyhledávací dotaz (čili např. klíčová slova vypsaná do vyhledávacího pole Googlu) a informační potřebou může být potřeba získat informace o nových trendech v oblasti plastikářství, stejně jako potřeba zjistit, v kolik jede autobus do Brna.

Back to: Jak hledat informace > Jak hledat informace