Výběr vhodných zdrojů a nástrojů pro vyhledávání

Jakmile máte definovanou informační potřebu a vybraná klíčová slova pro vyhledávání, je na řadě výběr zdrojů a nástrojů, ve kterých budete vyhledávat. V této fázi byste se měli rozhodnout, zda budete vyhledávat v katalozích knihoven, digitálních knihovnách, v předmětových adresářích, vyhledávacích strojích, v licencovaných databázích apod. Při výběru zdrojů si zodpovězte následující otázky:

  • Existuje vhodný oborový zdroj (např. specializovaná databáze) a mám k němu přístup (má moje knihovna koupenou licenci)?
  • Kde budu vyhledávat, mám-li zájem o určitý typ dokumentu? (Tištěné knihy, časopisy nebo sborníky vyhledáte pomocí knihovních katalogů, články v databázích, www stránky pomocí adresářů a vyhledávačů apod.)
  • Potřebuji odborné informace, nebo se spokojím s naučnými zdroji?
  • V jakých jazycích jsem schopen vyhledávat?
  • Chci získat primární zdroje nebo sekundární zdroje (slovník, skripta, encyklopedie apod.)?

Zmapujte si, co k vašemu tématu vyšlo. Pomůže vám to se lépe zorientovat. Prozkoumejte katalogy knihoven a zjistěte, co k vašemu tématu vyšlo, podívejte se, jaké druhy časopisů se vám budou hodit, a nezapomínejte např. také na zahraniční článkové databáze. Databáze jsou aktuálním a profesionálním zdrojem, hodně vám napoví, kam až se dostal výzkum v oblasti, o kterou se zajímáte a jaké jsou aktuální trendy.

 

Back to: Jak hledat informace > Jak hledat informace