Tištěné zdroje

Kniha

Rukopisný, tištěný nebo jakýmkoliv způsobem rozmnožený dokument, který je graficky a knihařsky zpracovaný do tvaru svazku a tvoří myšlenkový a výtvarný celek. Pro knihu se užívá také výrazu monografie, tzn. jedno ucelené dílo, může mít jednoho nebo i více autorů.
Knihami jsou i učební texty — učebnice (ZŠ, SŠ) a  skripta (VŠ). Dalším typem knih jsou příručkové publikace — postupy, manuály, návody, výklady, metodiky pro určitý obor. Příručky zahrnují encyklopedie, slovníky, klíče, atlasy, tabulky, průvodce, návody, adresáře, metodické příručky. Mezi knihy lze řadit i sborníky. Jsou složeny z různých příspěvků a od více autorů. Často jsou vystaveny elektronicky na webových stránkách konferencí, rozesílány odkazem nebo mailem účastníkům nebo zcela volně.

Časopisy

Jiné výrazy pro časopisy jsou: seriály, periodika, žurnály vycházejí v určitém opakovaném intervalu (týdenní, čtrnáctidenní, měsíční, dvouměsíční atd.), tématicky jsou různorodé, většinou vycházejí pravidelně. Úroveň a kvalitu vědeckých a odborných časopisů lze posuzovat podle impakt faktoru.

Kniha je označována ISBN — Mezinárodní standardní číslo knihy (978-80-86249-44-5). Časopis má ISSN — Mezinárodní standardní číslo seriálu (0323-1593). V České republice se kód přiděluje knihám od roku 1989, časopisům i zpětně. Ne všechny publikace tyto čísla mají.

Speciální tištěné dokumenty

Tzv. šedá literatura, která představuje polopublikované, nebo zcela nepublikované dokumenty. Tento typ publikací není běžně v prodeji, má omezený náklad, je distribuován jen specializovanými institucemi, existují specializované databáze. Současný trend je vyvíjení repozitářů, ve kterých je šedá literatura dostupná elektronicky.
Patenty, normy, vysokoškolské kvalifikační práce, firemní literatura (letáky, výroční zprávy, pokyny…), výzkumné zprávy, materiály z konferencí.

Back to: Zdroje pro obory na UTB > Zdroje pro UTB