Sémantické vyhledávání

„Se sémantickým webem je to podobné jako s Yettim či Járou Cimrmanem — víme toho o nich mnohé, ale ve skutečnosti je nikdo neviděl.“ (Michal Černý)

„Find What I Mean, Not What I Type.“ (Chris Sherman)

Co lze říct o sémantickém vyhledávání

  • záležitost webu 3.0
  • počítače mají větší pochopení pro vazbu mezi informacemi, nejde jen o vyhledávání odkazů podle zadaných klíčových slov
  • dokumenty obsahují metainformace, se kterými umí vyhledávače pracovat
  • vyhledávání zaměřené na získání odpovědí, ne výsledků vyhledávání
  • sémantický vyhledávač neodkazuje na pravděpodobně relevantní dokument, ale přímo odpovídá na zadanou otázku
  • používá sémantickou síť k mapování významů a vztahů slov, budování přesných sémantických sítí je časově a finančné náročné
  • počítá s pokládáním dotazu v přirozeném jazyce
  • se sémantickým webem lze snadno manipulovat, zkreslovat skutečnost, nebo dokonce lhát: „Téměř učebnicovým příkladem toho, že ne vždy se vyplatí věřit znalostním webům, je případ týkající se Wikipedie. Student Shane Fitzgerald na ni přiřkl (záměrně zcela nepravdivě) výrok „Někdo by mohl říci, že můj život byl jedním dlouhým soundtrackem“ francouzskému skladateli jménem Maurice Jarre. V jeho nekrolozích u celé řady novin či webů se tento výrok objevoval a u některých článků dokonce tvořil nadpis. Na mystifikaci musel až po nějaké době upozornit sám student.“ (Lupa.cz)

Jedním z nejznámějších vyhledávačů, kteří používají sémantické vyhledávání je WolframAlpha. Umí docela dobře počítat a derivovat, nicméně s otázkami se na něj musí chytře. Chvíli trvá, než se s ním uživatel seznámí a je nutné mu pokládat dotaz správně. Je vždy lepší postavit dotaz bez zbytečných slov. Velkou výhodou je i vizualizace výsledků. Vyzkoušejte např. jednoduchý dotaz: „Where Barack Obama was born?“ a uvidíte, co vše se dozvíte. Nebo zkuste počítat: (A^sin(e^x)).

Back to: Vyhledávání na internetu ve volně dostupných zdrojích > Vyhledávání na internetu