Rešeršní strategie

Při vyhledávání informací je možné postupovat nejrůznějšími způsoby. Představme si 3 nejznámější rešeršní strategie: strategii stavebních kamenů, strategii rostoucí perly a strategie osekávání. Než si představíme jednotlivé rešeršní strategie, představme si ještě několik zásad pro dosažení optimálního počtu záznamů:

Chcete-li získat více záznamů

 • co nejméně zpřesňujte dotaz, používejte jen nezbytná pole a nejdůležitější termíny
 • neomezujte vyhledávání (časově apod.), nepoužívejte obecné nebo abstraktní výrazy
 • nepoužívejte logický operátor NOT, použijte zástupné znaky (pokud to vyhledávací nástroj umožňuje)
 • použijte synonyma a příbuzná slova

Chcete-li dotaz zpřesnit

 • použijte více slov vyjadřujících hledané téma spojených logickým operátorem AND
 • nepoužívejte obecné a abstraktní pojmy
 • použijte dalších nabídek vyhledávacího nástroje, například omezení vyhledávání (časové nebo jazykové)
 • používejte jen významová slova

Strategie stavebních kamenů

Obrázek vytvořen pomocí nástroje stripgenerator.com

Skládání dílčích vyhledávacích dotazů pomocí operátoru AND.

Dílčí dotaz 1: „vysokoškolský student“ OR „vysokoškolský posluchač“ OR student
Dílčí dotaz 2: plagiátorství OR porušování autorských práv

(„vysokoškolský student“ OR „vysokoškolský posluchač“ OR student) AND (plagiátorství OR porušování autorských práv)

Pozn. Závorky slouží k oddělení jednotlivých vyhledávacích dotazů

S dotazem lze dále pracovat:

 • Bylo-li vyhledáno mnoho dokumentů, vynechte související pojmy a vyberte pouze jednu variantu.
 • Bylo-li vyhledáno málo dokumentů, přidejte další příbuzné pojmy, slovní tvary apod.

Strategie rostoucí perly

Obrázek vytvořen pomocí nástroje stripgenerator.com

Postupné rozšiřování dotazu a doplňování o další klíčová slova za účelem získání více vhodných dokumentů. Vyhledávání začnete pomocí nejužšího pojmu z rešeršního požadavku, nebo pomocí nejspecifičtějších termínů.

Strategie je vhodná pro vyhledávání v elektronických katalozích. Vyzkoušejte si tuto strategii např. v online katalogu Knihovny UTB

Zajímáte se o základy moderní ekonomie a víte, že stěžejní osobou pro toto téma je Adam Smith. Zahájíte tedy vyhledávání podle autora a následně vybíráte výsledky, které jsou relevantní. Dle dalších údajů v záznamech provedete vyhledávání.

Strategie osekávání

Obrázek vytvořen pomocí nástroje stripgenerator.com

Zužování dotazu, zpřesňování klíčových slov za účelem snížení konečného počtu dokumentů. Jedná se o opak předchozí strategie. Strategie je založena na použití různých postupů, pomocí kterých zpřesňujete dotaz a snižujete počet vyhledaných záznamů.

 • omezení vyhledávání (podle typu dokumentu, časového hlediska, místního hlediska apod.)
 • použití operátoru NOT pro vyloučení některých záznamů
 • zpřesnění klíčového slova, použití synonyma apod.

historie → časové omezení: historie 20. století → omezení podle typu dokumentu: historie 20. století fotografie → vyloučení jedné historické události: historie 20. století fotografie NOT 2. světová válka atd.

Back to: Jak hledat informace > Jak hledat informace