Použité zdroje

  1. CHYTKOVÁ, Dagmar. Informační zdroje pro filology. In: Slideshare [online]. Brno: Ústřední knihovna FF MUNI, 23. března 2011 [cit. 2011-09-18]. Prezentace. Dostupné z: http://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/informan-zdroje-pro-filology.
  2. Národní filmový archiv: zajímavé odkazy [online]. ©2011 VIZUS [cit. 2011-09-18].  Dostupné z: http://www.nfa.cz/zajimave-odkazy-doporucujeme.html.
  3. NESMĚRÁK, Karel. Informace v analytické chemii LS 2010/2011. In: Univerzita Karlova v Praze: přírodovědecká fakulta [online]. ©2011 [cit. 2011-09-18]. Dostupné z: http://www.natur.cuni.cz.
  4. NESMĚRÁK, Karel. Informace v analytické chemii LS 2010/2011. In: Univerzita Karlova v Praze: přírodovědecká fakulta [online]. ©2011  [cit. 2011-09-18]. Dostupné z: http://www.natur.cuni.cz.
  5. OPÁLKOVÁ, Markéta. Elektronické informační zdroje v oblasti české lingvistiky dostupné na WWW. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12 [cit. 2011-09-18]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/4453.
  6. University Library Pardubice. Informační zdroje a jejich využívání. In: Slideshare[online]. ©2011 [cit. 2011-09-18]. Prezentace. Dostupné z: http://www.slideshare.net/BlankaJ/08-8617058.

Seznam obrázků

  1. Dewey Readmore Books [online]. [cit. 2011-09-18].  Obrázek ve formátu JPEG. Dostupné z: http://www.deweyreadmorebooks.com/.
  2. CHAM, Jorge. Data. Pilled Higher & Deeper: a grad student comic strip [online]. 2009-04-09 [cit. 2011-09-18]. Obrázek ve formátu GIF. Dostupné z: http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1221.
  3. King Kong [online]. 16. 4. 2011 [cit. 2011-09-18].  Obrázek ve formátu JPEG. Dostupné z: http://www.necro-web.cz/clanky/15-king-kong.html.
  4. 1. Reduce 2. Reuse and 3. Recycle [online]. March 12, 2011 [cit. 2011-09-18].  Obrázek ve formátu JPEG. Dostupné z: http://lovelyharshal.wordpress.com/2011/03/12/save-nature-to-stop-global-warming/
Back to: Zdroje pro obory na UTB > Zdroje pro UTB