Použité zdroje

 1. SPIVACK, Nova. How The WebOS Evolves?. Nova Spivack Typepad Blog [online]. February 09, 2007 [cit. 2011-01-18]. Dostupné z: http://novaspivack.typepad.com/
  nova_spivacks_weblog/2007/02/steps_towards_a.html
  .
 2. TĚŠÍK, Miroslav. Web 2.0, 3.0, 4.0 … In: Symbio: tisková agentura [online]. 12. 11. 2007 [cit. 2011-01-19]. Dostupné z: http://www.symbio.cz/clanky/web-2-0-3-0-4-0.html.
 3. Slovník internetových výrazů: Web 2.0. In: Symbio: tisková agentura [online].
  ©1999-2011 [cit. 2011-01-19]. Dostupné z: http://www.symbio.cz/slovnik/web-2-0.html.
 4. Slovník internetových výrazů: AJAX. In: Symbio: tisková agentura [online].
  © 1999-2011 [cit. 2011-01-19]. Dostupné z: http://www.symbio.cz/slovnik/ajax.html.
 5. Slovník internetových výrazů: Folksonomie. In: Symbio: tisková agentura [online]. ©1999-2011 [cit. 2011-01-19]. Dostupné z: http://www.symbio.cz/
  slovnik/folksonomie.html
  .
 6. Microformats.cz [online]. copyright neuveden [cit. 2011-01-19]. Dostupné z: http://microformats.cz/.
 7. Cloud computing [online]. © 2008-2010 [cit. 2011-01-19]. Dostupné z: http://www.cloudcomputing.cz/.
 8. VÁCLAVEK, Petr. Přichází Web 3.0, těšte se a bojte se. In: Lemonade [online].
  18. únor 2010 [cit. 2011-01-19]. Dostupné z: http://www.lemonadeprague.com/
  2010/02/p%C5%99ich%C3%A1z%C3%AD-web-30-t%C4%9B%C5%A1te-se-a-bojte-se.html
  .
 9. HLAVENKA, Jiří. Vyhledávání na Internetu. 2. vydání. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-722-6759-0.
 10. ČERVÁNKOVÁ, Hana. Nový vyhledávač Blekko je tu. Změní pravidla hry?. In: Tyinternety.cz [online]. 02.11.2010 [cit. 2011-01-19]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/sluzby/novy-vyhledavac-blekko-je-tu-zmeni-pravidla-hry-1991.
 11. Search Engine Optimization. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].
  St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 17. 8. 2005, last modified on 3. 10. 2010 [cit. 2011-01-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Search_Engine_Optimization.
 12. KAPOUN, Jan. Historie Yahoo!. In: Business World [online]. 25.03.10 [cit. 2011-01-20]. Dostupné z: http://businessworld.cz/ostatni/historie-yahoo-5842.
 13. Google: Google Directory. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 17.9.2004, last modified on 16.1.2011 [cit. 2011-01-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Google#Google_Directory.
 14. HELLER, Petr. PetrHeller.info: Vítejte v  moderním světě informací [online]. 13. srpna 2005 [cit. 2011-01-20]. DMOZ – fenomén mezi katalogy. Dostupné z: http://webzine.petrheller.info/?article=dmoz-fenomen-mezi-katalogy.
 15. MACICH, Jiří. Vyhledávač Ask.com hlásí návrat ke kořenům. In: Lupa.cz [online]. 29. 7. 2010 [cit. 2011-01-27]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/zpravicky/vyhledavac-ask-com-hlasi-navrat-ke-korenum/.
 16. Internetový portál. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 2008-01-15, last modified on 2011-01-08 [cit. 2011-03-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%BD_port%C3%A1l.
 17. ŠUBRT, Filip a Martin KRČÁL. Vyhledávání na internetu [online]. 2010-04-19 [cit. 2011-03-28]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/el/1421/jaro2010/KPI11/um/12708882/opora_vyhledavani
  _na_internetu.pdf?fakulta=1421;obdobi=4705;kod=KPI11
  .
 18. BOLDIŠ, Petr. Invisible web. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. 2001-2006 [cit. 2011-03-28]. Dostupné z: http://www.boldis.cz/index.php?iweb.
 19. Neviditelný web. Infogram: portál pro podporu informační gramotnosti [online]. ©2011 [cit. 2011-05-16]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1765.
 20. ČERNÝ, Michal. Mýtus sémantického webu nebo znalostní vyhledávač Wolfram Alpha?. In: Lupa.cz [online] 18. 5. 2009 6:25 [cit. 2011-05-17]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/mytus-semantickeho-webu/.
 21. IKAROS, redakce. Jak lépe vyhledávat. Ikaros [online]. Roč. 14, č. 5/2 (2010) [cit. 2011-05-17]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/najdi-to-co-mam-na-mysli-nikoliv-to-co-jsem-zadal-chris-sherman.

Seznam obrázků

 1. CHAM, Jorge. Addicted to the web. Pilled Higher & Deeper: a grad student comic strip[online]. 2010-05-08 [cit. 2011-01-06]. Obrázek ve formátu GIF. Dostupné z: http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=185.
 2. SIMIEZZZ. Iconscollection – Mail [online]. 2007-09-02. Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0) [cit. 2011-01-27]. Obrázek ve formátu JPEG. Dostupné z: http://www.flickr.com/photos/simiezzz/1301796545/.
 3. SIMIEZZZ. Iconscollection – Mail [online]. 2007-08-11. Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0) [cit. 2011-01-27]. Obrázek ve formátu JPEG. Dostupné z:http://www.flickr.com/photos/simiezzz/1081911996/.
 4. SIMIEZZZ. Iconscollection – Wait a minute [online]. 2007-08-11. Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0) [cit. 2011-01-27]. Obrázek ve formátu JPEG. Dostupné z:http://www.flickr.com/photos/simiezzz/1081057895/.
Back to: Vyhledávání na internetu ve volně dostupných zdrojích > Vyhledávání na internetu