Použité zdroje

 1. Jak na rešerši. INFOGRAM – Portál pro podporu informační gramotnosti [online].
  © 2011 [cit. 2011-01-05]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1760.
 2. MALEČKOVÁ, Monika, Zdeňka MÁCKOVÁ a Eva TROCHTOVÁ. Jak hledat informace[online]. 2010-03-22 [cit. 2010-08-12]. Dostupné
  z: https://is.muni.cz/el/1421/jaro2010/KPI11/index.qwarp?prejit=2162813.
 3. Rešeršní strategie. INFOGRAM – Portál pro podporu informační gramotnosti [online].
  © 2011 [cit. 2011-01-05]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1250.
 4. RIEGER, Svatopluk. Praktická rešeršní strategie – výukový text [online]. Verze 110307 [cit. 2010-08-12]. Dokument ve formátu DOC. Dostupné z: aix.upol.cz/~rieger/Infoveda/Reserse_skripta.doc.

Seznam obrázků

 1. CAMPAGNOLI, Manuel. Pointing hand variations. In: Flickr [online]. March 5, 2008. CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike [cit. 2010-08-19]. Původní obrázek ve formátu JPEG. Dostupné z: http://www.flickr.com/photos/work2survive/2311737635/.
 2. Database. In: Abtech Support [online]. © 2010 [cit. 2011-01-05]. Obrázek ve formátu JPG. Dostupné z: http://www.abtechsupport.com/files/database.jpg.
 3. Keywords. In: Modern design [online]. 2009-05-24 [cit. 2010-08-12]. Obrázek ve formátu JPG. Dostupné z: http://www.modern-design.in.th/elearning/wp-content/uploads/2009/06/keywords.jpg.
 4. CHAM, Jorge. Cecilia’s Adventures in Thesisland, Pt. 1. Pilled Higher & Deeper : a grad student comic strip [online]. 29/1/2010 [cit. 2011-01-06]. Obrázek ve formátu GIF. Dostupné z: http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1274.
 5. SEOW SEO Long Tail Keywords. In: Ranting and Raving: the good, bad and ugly of interactive media [online]. 2010-05-20 [cit. 2010-08-12]. Obrázek ve formátu JPG. Dostupné z: http://www.352media.com/blog/image.axd?picture=2010/5/SEOW-SEO-Long-Tail-Keywords-590-300.jpg.
Back to: Jak hledat informace > Jak hledat informace