Obecné zásady citování

Při tvorbě citací je třeba dodržovat jistá pravidla. Platí, že veškeré údaje v citaci jsou rozděleny do tematických skupin — polí, jejichž pořadí určuje pro každý typ dokumentu norma (Boldiš, s. 6).

Back to: Jak na citace jednoduše > Jak na citace jednoduše