Ladění rešeršního dotazu

Nyní je čas zhodnotit relevanci nalezených výsledků. Často se stává, že první vyhledávání je spíše orientační a pomůže vám nalézt další vhodná klíčová slova, témata pro vyhledávání, stěžejní autory apod. Pokud není výsledek vyhledávání uspokojivý, dochází k ladění rešeršního dotazu nebo zadání dotazu nového. Při ladění využíváme taktiky pro snížení či zvýšení počtu záznamů (rozšíření či zúžení vyhledávání).

Zúžení dotazu → méně výsledků

 • klíčová slova zkombinujte s řízenými termíny
 • omezte vyhledávání na určité pole záznamu (název, předmět…)
 • omezte vyhledávání na určitý typ dokumentu
 • použijte další vymezení – časové, jazykové, geografické
 • využijte proximitních operátorů
 • použijte operátor NOT pro vyloučení některých záznamů
 • použijte k vyhledávání i podřazené termíny (rozsahově užší pojem)
 • využijte další možnosti, které vám databáze pro omezení vyhledávání nabízejí

Rozšíření dotazu → více výsledků

 • uveďte synonyma, různé slovní tvary (operátor OR, zástupné znaky, krácení
  podle slovních kořenů)
 • použijte řízené termíny jako klíčová slova
 • dodatečně uveďte širší řízené termíny
  (tj. ty, které jsou nadřazeny použitým termínům)
 • použijte obecné termíny s vysokým
  výskytem
 • zrušte předběžná omezení

(Zdroj: MALEČKOVÁ, M. et al. Jak hledat informace.)

 

Back to: Jak hledat informace > Jak hledat informace