Co jsou klíčová slova a jak je tvořit?

Klíčová slova mají vystihnout to nejdůležitější z textu a odpovídat teoretické i praktické části práce. Zpravidla se jedná o jednoslovné či víceslovné výrazy a ustálená slovní spojení, jména osob, názvy organizací, konkrétní místa či události, pojmenování předmětů atd. Klíčová slova začínají malým písmenem (pokud se nejedná o vlastní název) včetně anglických termínů.

Příklady správných klíčových slov jsou např. genetika, počítačová grafika, teorie množin, kompozitní materiály, úvěry, finanční analýza

Klíčová slova jsou stejně jako název a abstrakt důležitým prvkem každého odborného textu:

 • název je obvykle to první, co potenciální čtenář uvidí,
 • abstrakt umožní čtenáři udělat si představu o obsahu práce,
 • klíčová slova vystihují obsahovou podstatu textu, pomáhají se rychle orientovat a identifikovat téma, slouží při vyhledávání relevantních dokumentů.

Časté problémy u klíčových slov

Časté problémy u klíčových slov mohou být např.:

 • Klíčová slova neodpovídají obsahu práce, vycházejí pouze z názvu, nejsou uvedena v 1. pádě,
 • Jsou tvořena slovy nebo slovními výrazy, která se za klíčová slova nepovažují (stop slova, příslovce atd.),
 • Využívaní anglických výrazů , i když to není nutné (mají zaužívané české ekvivalenty).

Klíčovými slovy nejsou:

 • stop slova (zájmena, předložky, spojky),
 • příliš obecná slova bez dalšího významu (např. analýza, principy, problémy, vlastnost, hodnota),
 • celé věty a mnohoslovné výrazy, např.: majetková a finanční struktura, majetková a kapitálová struktura, majetková a finanční struktura obce,
 • zkratky bez kontextu (např. a.s., o.p.s.),
 • samostatné číslovky (např. 16 (16 let)).

Na co je potřeba si dávat pozor

 • Klíčová slova mimo názvy začínají malým písmenem (včetně anglických termínů).
 • Nepoužívat uvozovky.
 • Zkratky je možné používat u zaužívaných termínů (ADHD, ČEDOK, ČEZ, DPH, ČSAD, MŠMT, RFID technologie).
 • Respektovat pravopis daného jazyka, dodržovat přirozený slovosled, neuvádět anglické členy (a / an / the).
Back to: Jak tvořit klíčová slova > Jak tvořit klíčová slova