Brainwritting a tvůrčí psaní

Když nevíte jak dál

Pokud píšete seminární nebo závěrečnou práci a nevíte jak dál, můžete vyzkoušet metodu brainwrittingu nebo některou z metod tvůrčího psaní.

Pomoci vám může např. spojování zdánlivě nespojitelných věcí. Stačí si vzít nějakou pohlednici, obrázek z kalendáře, fotografii a tento obrázek spojit s problémem, který řešíte (např. nějakou kapitolu v diplomové práci). Vše závisí na vašem úhlu pohledu, na tom, jak překonáte tradiční vnímaní (typu „kreslená postavička a diplomka (ne)jdou k sobě“). Vezměte si tedy pohlednici či nějaký obrázek a napište cokoliv, co vás napadne v souvislosti s tématem práce, přičemž se můžete (a to je chtěné) držet obrázku a asociací, které vás k němu napadají.

Ukázka: Téma kapitoly je Internetový marketing… Tady Pipi dlouhá punčocha je jako zákazník, který převzal kontrolu nad lodí, piráti prostě jen pozorují, co dělá a udržují kurz podle ní. Každý z nich vypadá úplně jinak, jsou to prostě různí zákazníci. A dole, to je konkurence, vodní hadi, co se snaží moji Pipi přetáhnout na svou stranu, jen čekají, až udělám chybu, loď se zakymací a mají je! Navíc má ten had takový mazaný výraz, takže musím dát pozor, abych byla lepší a udržovat si svou reputaci, aby byla Pipi loajální k mé lodi. Na lodi totiž platí úplně jiná pravidla než na souši, že? Stejně jako na internetu platí jiná pravidla než v klasických metodách marketingu. A navíc je dobře vidět má pirátská vlajka, můj brand. Chlapec vypadá dost spokojeně, je to můj loajální zákazník, můj influencer. Slíbila jsem Pipi poklidnou plavbu, takže pokud se moře rozbouří, budu to s ní muset nějak komunikačně zvládnout. Já jsem ten, kdo řídí vztah se svým zákazníkem. A nesmím Pipi pustit k dalekohledu, aby mě náhodou nepřepnula, musím být mazaná, jako pirát s dýmkou. A asi koupím Pipi novou punčošku, jako benefit.

Vidíte? Hned můžete do kapitoly zahrnout odlišnosti mezi internetovým a klasickým marketingem, řízení vztahu se zákazníkem, online reputaci…

Pokud byste měli zájem o více informací týkajících se metod tvůrčího psaní, doporučujeme přečíst si práci Pavly Pazderníkové: Tvůrčí psaní a vědecká práce: Využití tvůrčích technik při přípravě, psaní a prezentaci odborného textu nebo publikaci od pana doktora Zbyňka Fišera knihu Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001.

Můžete vyzkoušet i další techniku s názvem Synektika. Synektika pracuje s analogiemi a metaforami. Funguje i tam, kde není možné uplatnit velkou fantazii. Myšlenkou metody je víra, že lze spojit cokoliv, jakkoliv odlišného. Postupujte takto:

  1. popište problém (například „ruší mě hluk z ulice“)
  2. vytvořte analogie co neodlišnější (řev motorů, vrtačka u zubařky)
  3. vytvořte analogie k vaší osobě (volám o pomoc, zpívám dost nahlas)
  4. vytvořte analgie fantastické (boj obrů, pohybuji se díky hluku)
  5. vytvořte analogie emoční (velký třesk, konec světa)
  6. zanalyzujte (zkuste najít řešení ke všem analogiím, např. boj obrů = dohoda nebo si vezmu štít)
  7. řešení aplikujte na výchozí problém (vezmu si štít → budu se učit jinde, izoluji místnost; zkusit boj ukončit dohodou → vyříkám si problémy v rodině)

V neposlední řadě doporučujeme i metodu SCAMPER neboli Osbornovy otázky. Tato metoda je pojmenována po Alexi Osbornovi, otci brainstromingu.

S — Substitute (nahraď) Jakou část řešení můžete nahradit? Co se dá vyměnit? Můžete použít něco nového a originálního.
C — Combine (kombinuj) Je možné spojit některé fungující části řešení dohromady?
A — Adapt (přizpůsob) Jaká změna může pomoci vyřešení problému? Lze využít fungující řešení z jiného oboru/jiné práce?
M — Modify (uprav) Můžete něco změnit na současném řešení? Funkci, tvar, cokoli… Lze něco přidat, nebo naopak ubrat?
P — Put to another use (použij k něčemu jinému) Lze aktuální řešení využít i jinak? Kdo by to mohl využít?
E — Eliminate (odstraň) Co se stane při omezení některých částí? Můžete vypustit prvek, který se obvykle používá?
R — Reverse (přeskup) Co je možné přeskupit? Obraťte všechno naopak, vzhůru nohama. Podívejte se na řešení z jiného úhlu.

Back to: Studuj kreativně > Studuj kreativně