Zdroje pro filmovou vědu

Národní filmový archiv – Knihovna http://www.nfa.cz/knihovna.html 
Databáze českých herců http://libri.cz/databaze/film/heslo/4
Zpřístupňování dokumentárních děl http://dafilms.cz/
Asociace českých filmových klubů http://www.acfk.cz/

Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie http://fondkinematografie.cz/

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu — ARTAMA, zařízení pro oblast neprofesionálního umění MK, Praha http://www.nipos-mk.cz/

Filmové recenze na webu http://www.mrqe.com/
Československá filmová databáze http://www.csfd.cz

Časopisy pro filmovou vědu

časopis Iluminace http://www.iluminace.cz/index.php/cz/ 
Cinepur http://cinepur.cz/ 
Odkazy na světové filmové časopisy http://www.moviemags.com/

Další informace k filmu

Projekt Film achives online http://www.filmarchives-online.eu/ 
European Film Gateway http://www.europeanfilmgateway.eu/
European Films Treasures http://cinema.arte.tv/fr/magazine/europa-film-treasures
Audiovisual and Media Policies (EU)  http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/cinema/index_en.htm 
ISAN International standatd audiovisual number http://www.isan.org

Huntley film archive http://www.huntleyarchives.com/ 
Aggregator of stock footage databases http://www.footage.net/ 
Federation of Commercial Audio Visual Libraries http://www.focalint.org/ 
WPA Film library http://www.wpafilmlibrary.com/
Gama Archiv http://www.gama-gateway.eu/

Back to: Zdroje pro obory na UTB > Zdroje pro UTB