Zahraniční repozitáře vysokoškolských prací

  • Jako vzorové repozitáře lze uvést The Directory of Open Access Repositories OpenDOAR http://www.opendoar.org. Pravidelné aktualizace, světový rozsah, dosah i na plné texty, nejrůznější statistiky, intuitivní, RSS služby.
  • Na obdobném principu funguje i Registry of Open Access Repositories — ROAR http://roar.eprints.org/. Graficky je přitažlivější než OpenDOAR, překrytí je zcela možné.
  • Za zmínku stojí také francouzský informační systém dizertačních prací specializovaných vysokých škol THESA — http://thesa.inist.fr/.

V zahraničních repozitářích lze hledat dizertační práce pro inspiraci, zda k určitému tématu bylo napsáno něco v zahraničí (specializované obory na renomovaných univerzitách). Vědecký výzkum popisovaný v těchto pracích může být cenný například pro vlastní výzkum v českém prostředí. Práce mohou sloužit také jako zdroj literatury k určité problematice. V repozitářích lze hledat mimo jiné i příspěvky do konferencí nebo studijní materiály vhodné jako podklad pro profesní aktivity. Orientovat se lze i podle konkrétních osob, které v dané instituci působí.

Back to: Šedá literatura > Šedá literatura