Vyhledávací služby na internetu

Z hlediska dostupnosti zdrojů rozlišujeme:

  1. informační zdroje dostupné přímo (informace veřejného charakteru, poskytovány zpravidla bezplatně, vyhledatelné skrze různé vyhledávací služby)
  2. informační zdroje dostupné nepřímo (např. profesionální a komerční databáze)

Vyhledávací služby dělíme na 2 základní typy:

  1. vyhledávací stroje (indexují slova a termíny ve WWW dokumentech) – indexují dokumenty pomocí automatických programů, které jednotlivé stránky ukládají do své databáze, při vyhledávání dochází k tzv. „fulltextovému vyhledávání“, neboť stroje prohlíží stránku kompletně
  2. předmětové katalogy (klasifikují dokumenty nebo celé servery podle předem dané předmětové klasifikace) – katalogy bývají budovány ručně a stránky jsou posuzovány jako celek, na rozdíl od vyhledávacího stroje lze v katalogu nejen vyhledávat, ale také prohlížet stránky zařazené
    v hierarchii

Mnohé služby nabízí jak katalogový přístup, tak i vyhledávání ve fulltextu. Jedna varianta ale bývá vždy preferována. Příkladem je Seznam.cz, který je především předmětovým katalogem (dostupné i speciální databáze: Zboží.cz, Firmy.cz), ale nabízí i fulltextové vyhledávání.

Back to: Vyhledávání na internetu ve volně dostupných zdrojích > Vyhledávání na internetu