Technika


IEEE Xplore je pro oblasti elektroinženýrství a informatiky je to jeden z největších zdrojů informací a plných textů. Obsahuje dokumenty od společností IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a IET (Institution of Engineering and Technology). Dále to jsou sborníky z konferencí, normy, knihy, kurzy a další. Jedná se o 2 milióny dokumentů. Kompletní pokrytí retrospektivy v IEL sahá do roku 1988, ale vybrané důležité dokumenty jsou pokryty již od roku 1913.

 


Knovel je online informační zdroj, jejíž oborové zaměření je technika, zdraví, hygiena, farmacie a další inženýrství. Knovel zpřístupňuje plnotextovou formou přes 4000 faktografických děl z oblasti přírodních a technických věd. Knovel nezobrazuje pouze textové informace, ale přidává k textu další dimenze velmi dobře využitelné pro technické obory. Jedná se zejména o textové i numerické vyhledávání, dynamické průběhy křivek, závislostí a rovnic, převodníky jednotek a další možnosti práce s daty.

 


SpringerLink je jednou ze světově nejvýznamnějších online služeb pro oblast vědy, techniky a medicíny. Uživatelé této služby mají k dispozici online vyhledávání v knižní a časopisecké produkci vydatelství Springer-Verlag. Dále je zahrnuta i produkce dalších vydavatelství, např. Kluwer, Urban and Vogel, Steinkopff, a Birkhäuser. Databáze obsahuje více než 4 milióny dokumentů z 2500 odborných časopisů, přes 50 tisíc knih, protokoly a další.

 


ArXiv.org je elektronický archiv úplných textů vědecké literatury typu preprintů a postprintů, vědeckovýzkumných či technických zpráv a výjimečně také disertací. Systém zahrnuje více než 1 500 000 záznamů z významných oborů přírodních věd: fyziky, matematiky, počítačových věd, nelineárních věd, kvantitativní biologie, kvantitativní finance a statistiky.

 


CiteSeerX, původně s názvem CiteSeer, je digitální knihovna vědecké literatury primárně zaměřená na oblast počítačové a informační vědy. CiteSeer byl vyvinut v roce 1997 v NEC Research Institute (nyní NEC Laboratoires America, Inc.), v Princetonu (New Jersey) Stevem Lawrencem, Lee Gilesem a Kurtem Bollackerem. V současné době systém hostuje na Fakultě informačních věd a technologií, Pennsylvania State University. Zvláštností této digitální knihovny je unikátní automatická indexace vědeckých článků (dostupných na WWW ve formátech PostScript a PDF) včetně jejich citací pomocí metody ACI (Autonomous Citation Indexing).

 


IOPscience zpřístupňuje obsah z nakladatelství IOP Publishing, které patří k Institute of Physics (IOP). IOPscience je on-line služba zpřístupňující více než 400 000 článků od roku 1874 do současnosti. Poskytuje jednoduchý přístup k přírodovědeckým, technickým a medicínským informacím. Seznam všech dostupných časopisů najdete na této stránce.

 

Back to: Licencované elektronické informační zdroje > Licencované EIZ