Příklady citací u tištěných zdrojů

Tištěná kniha

Příjmení, J. (Rok vydání). Název: Podnázev. (Vydání). Místo vydání: Nakladatelství.

Toman, M. (2016). Intuitivní marketing pro 21. století. Praha: Management Press.

Lukáš, L., & Plevný, M. (2003). Operační výzkum (2. vyd). Plzeň: Západočeská univerzita.

Vetešník, P., Jelenka, L., Potěšil, L., Vetešníková, E., Adameová, Z. & Bohuslav, L. (2016). Dopravní právo. Praha: C. H. Beck.


Kapitola v knize

Příjmení, J. (Rok vydání). Název: Podnázev kapitoly. In J. Příjmení. Název: Podnázev zdrojového dokumentu. (Vydání, rozsah stran). Místo vydání: Nakladatelství.

Miková, M., & Janík, T. (2007). Pořizování videozáznamu jako metoda sběru dat. In R. Švaříček & K. Šeďová, et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (s. 192–201). Praha: Portál.


Příspěvek ve sborníku

Příjmení, J. (Rok vydání). Název: Podnázev příspěvku. In J. Příjmení (Eds)., Název: Podnázev zdrojového dokumentu. (Vydání, rozsah stran). Místo vydání: Nakladatelství.

Sedláček, J., & Klimeš, J. (1997). Celulární obranné mechanismy plicní tkáně. In I. Hána & M. Bilej (Eds.), Působení zevních faktorů na imunitu a možnosti prevence a reparace: sborník 14. pracovní imunologické konference, Třešť, 28.-31.5. 1997 (s. 29-54). Praha: Česká imunologická společnost.


Článek

Příjmení, J. (Rok vydání). Název: Podnázev článku. Název: Podnázev zdrojového dokumentu, Ročník(Číslo), Rozsah stran.

Dutton, K. (2016). Would you vote for a psychopath? Research shows that some of the component traits of psychopathy help leaders succeed. Scientific American Mind, 27(5), 50–55.

Back to: Jak citovat podle APA > Jak citovat citovat podle APA