Použité zdroje

1. Google Patents Search [online]. Praha: Státní technická knihovna, ©2001-2010 [cit. 2011-06-10]. Dostupné z: http://tech.jib.cz/informacni-zdroje/volne-informacni-zdroje/google-patent-search.
2. HRAZDIL, J. Normy.biz [online]. Brno, ©2004 – 2010 [cit. 2011-06-10]. Dostupné z: http://www.normy.biz/normy-csn-zdarma.php.
3. KOVALČÍK, J. Google scholar [online]. Brno, MUNI, 2005  [2011-06-10]. studentská esej. Dostupné z: http://dspace.muni.cz/handle/ics_muni_cz/55.
4. KUČEROVÁ, Helena. Zdroje informací [online]. Praha, 2009 [cit. 2011-06-10]. Dostupné z: http://info.sks.cz.
5. O projektu NUŠL
 [online]. Praha: Národní technická knihovna, 2010 [cit. 2011-06-10]. Dostupné z: http://nusl.techlib.cz/index.php/O_projektu.
6. SOVADINOVÁ, Irena. Informační zdroje pro pedagogiku. Zlín:Univerzita Tomáše Bati: fakulta humanitních studií, 2010. 62 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce: PhDr. Ondřej Fabián.
7. Úvod do informačních zdrojů: studijní pomůcka k projektu Od rozvoje k inovacím
. Zlín: Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 71 s. interní publikace


Seznam obrázků

1. CHAM, Jorge. Creativity in Engineering, Paper Submission Guidelines. Pilled Higher &  Deeper: a grad student comic strip [online]. 2010-01-29 [cit. 2011-07-07]. Obrázek ve formátu GIF. Dostupné z: http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=818.
2. Typologická mapa šedé literatury [online]. Praha: Národní technická knihovna, 2010. [cit. 2011-06-10]. Dostupné z: http://nusl.techlib.cz/index.php/Typologie_dokumentu.

Back to: Šedá literatura > Šedá literatura