Portály

Portály — brány do světa internetu?

Webové sídlo, které poskytuje širokou škálu služeb a informací, často s možností jejich přizpůsobení uživateli podle osobních potřeb a zájmů. Nabídka zahrnuje především vyhledávání webových informačních zdrojů a dokumentů, freemailovou službu, denní zpravodajství, mapy, vyhledávání kontaktních informací na osoby i firmy, zábavu (hry, horoskopy, vtipy apod.), elektronické obchody, bezplatný prostor pro publikování webových stránek apod. Naprostá většina nabízených služeb je pro koncového uživatele bezplatná díky ziskům z reklamy. Široce (obecně) zaměřené portály se označují jako horizontální portály. (TDKIV)

Postupem času se začaly rovněž objevovat a rozvíjet cíleněji profilované oborové portály, někdy též zvané vortály (vertikální portály), které již neměly ambice pokrýt svým záběrem celou škálu lidských činností, ale zaměřily se jen na určitou tematickou oblast. Jejich návštěvnost je řádově nižší než u velkých portálů a rovněž nabídka služeb je chudší. Ovšem pro osoby, které daná problematika zajímá, představují oborové portály často velice cenný zdroj informací. Typickým případem jsou portály specializované na nákup zboží, nemovitostí nebo například na vyhledávání nabídek práce. Tyto oborové portály bývají často začleněny do struktury služeb výše zmiňovaných portálů — vyhledávačů.

Příklady portálů

Yahoo! byl původně pouze katalog s hierarchicky setříděnými odkazy, postupně se však stal nejúspěšnějším a nejnavštěvovanějším internetovým portálem nabízející stovky nejrůznějších služeb. Ve snaze konkurovat Googlu se později vytvořil i fulltextový vyhledávač. Velmi populární službou je Yahoo! answers.

Seznam je první český vyhledávač, byl založen v roce 1996. Kromě katalogu a doplňkových služeb nabízí také fulltextové vyhledávání. Je orientovaný převážně na český a slovenský internet. Seznam je nejnavštěvovanější český portál.

Back to: Vyhledávání na internetu ve volně dostupných zdrojích > Vyhledávání na internetu