Patenty

Patent znamená výlučné ale časově omezené právo na vynález, které stát uděluje původci nebo přihlašovateli vynálezu s účinkem a za podmínek stanovených zákonem.

Stejně jako u norem je přístup k patentům omezený, k dispozici jsou pouze ve specializovaných institucích. Knihovny standardně patenty ve svých fondech nemají, běžné výpůjční služby u patentů možné nejsou. Mají své kódové značení, třídníky a klasifikace.

V České republice se touto problematikou zabývá Úřad průmyslové vlastnictví.
K dispozici jsou zde databáze patentů a užitných vzorůdatabáze průmyslových vzorů, ochranných známek platných v ČR (ÚPV, OHIM, WIPO, WIPO-EU) a také databáze českých označení původu a zeměpisných označení.

Zahraniční patentové databáze

Back to: Šedá literatura > Šedá literatura