Normy

 • Norma  je speciální druh technické literatury. Normy stanovují kritéria pro materiály, výrobky, postupy a služby, podmínky, za kterých jsou dané komodity certifikované pro obchod a veřejnost.
 • Jedná se o doporučení, směrnice, znaky nebo závazná pravidla pro činnost subjektů. Využívání norem je ve vědě a výzkumu běžné.
 • Uplatňování norem v mnoha oblastech upravují také zákony, vyhlášky a směrnice na podnikové, regionální, národní či mezinárodní úrovni.
 • Přístup k normám v elektronické i tištěné podobě je zpoplatněný a také značně omezený.
 • Podle právní úpravy, platné v České republice, nejsou technické normy dostupné ke stažení z internetu. V případě, že je na internetu plné znění a autor stránek nemá od nebo Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ÚNMZ (dříve Českého Normalizačního institutu — ČNI) povolení ke zveřejnění normy nebo její části, jedná se o porušení zákona.

Členění norem

 • podle působnosti: mezinárodní, státní, podnikové
 • podle obsahu, který se týká:
  • předmětu (suroviny, materiál, výrobky, zařízení, činnosti aj.)
  • činnosti (technologické postupy, technické práce,  zacházení s výrobky a surovinami)
  • všeobecné normy (pojmy, veličiny, jednotky, značky, třídění apod.

České normy podle oborů

Doprava, Elektro, Kvalita, Metalurgie, Názvosloví, Oděvní průmysl, Papírenský průmysl, Požární, Silniční vozidla, Stavebnictví, Strojírenství, Svařování, Vodovody a kanalizace, Vojenská technika, Zdravotní technika, Zemědělství, Zkušebnictví, Železniční technika

Back to: Šedá literatura > Šedá literatura