Mentální mapování

Tvorba osnovy pomocí mentálního mapování

Dalším krokem při psaní závěrečné práce je tvorba osnovy. Na začátku se snažte si zaznamenat vše, co vás k tématu napadá. Můžete k tomu opět použít metodu brainstormingu, nebo si prostě občas někde zapsat nějakou poznámku. Dále je třeba nápady utřídit, dát do kontextu, přidat další asociace a vztahy, vytvořit přehlednou kostru. Zde mohou pomoci mentální mapy. Mentální mapa je podle Tonyho Buzana (otce mentálních map) nejdokonalejší organizační nástroj našeho mozku. Jednoduše řečeno se jedná o nejsnadnější prostředek, jak dostat informace do mozku i jak je dostat z něj. Tyto mapy tedy efektivně mapují naše úvahy.

K čemu všemu je mentální mapa?

 • podklad k prezentování, diskuzi apod. (slouží jako osnova mluvčímu)
 • technika učení (slouží k lepšímu zapamatování učiva)
 • vyhodnocení brainstormingu
 • nástroj pro plánování (času, práce, dovolené, diplomové práce, nákupu…)
 • nástroj pro zapisování poznámek

Zajisté bychom našli plno dalších možností využití mentálních map. Doporučujeme vám knihu Tonyho Buzana Mentální mapování (2007). Najdete v ní téměř vyčerpávající popis využití mentálních map a možností práce se svým mozkem. Skvělá je rovněž kniha Myšlenkové mapy (2011) od stejného autora.

Než si povíme, jak takovou mapu vytvořit, musíme vás upozornit, že mentální mapy jsou velmi individuální záležitostí. Je vhodné si mapy kreslit sám a nevyužívat mapy cizích lidí. Zkuste si zadat do Google pictures „mind maps“. Uvidíte, jak takové mapy vypadají. Některým mohou připadat nepřehledné. Pro svého tvůrce však ne. Jde o to mít informace na jednom místě (papíře). Majitel takové mapy pak vidí problém uceleně, ale může se dívat i na jednotlivé části problému (jednotlivé větve). Kouzlo mentálních map lze většinou objevit až poté, co si každý nějakou mapu nakreslí. Chce to tedy kreslit, kreslit a kreslit (nebo mít vhodný online nástroj).

Jak vytvořit mentální mapu

Zde se můžete podívat na krátký návod, který je sám mentální mapou. Po stažení souboru (Export to Portable prezito present offline) si můžete návod také vytisknout.

Tony Buzan popisuje 7 kroků, které pomohou k tomu vytvořit dokonalou mentální mapu. Zde jsou:

 1. Mapu vždy začněte tvořit uprostřed na šířku položeného čistého papíru. Nebudete tak své nápady omezovat předem tím, že ústřední myšlenku umístíte do rohu.
 2. Ústřední myšlenku vyjádřete obrázkem, symbolem. Názorné zobrazení vám pomůže využít vaši představivost.
 3. Používejte barvy, inspirujte tím svůj mozek.
 4. K centrálnímu obrázku připojte hlavní větve, k nim větve druhé úrovně atd. Podpoříte tak práci svého mozku s asociacemi. Kdybyste od začátku psali všechny informace nejprve do jedné větve, potom do další, odříznete z proudu uvažování všechny ostatní větve a asociace nemohou probíhat volně.
 5. Větve zakreslujte jako křivky, nenuďte svůj mozek! Rovné čáry působí stroze a mozek se nudí.
 6. Pro zvýšení účinnosti svých myšlenkových map používejte pro každou linku jen jedno klíčové slovo či slovní spojení. K jednomu slovu snadněji přidáte další asociace nebo informace. A dlouhý text ve větvích působí nepřehledně a brzdí vaše myšlení.
 7. Užívejte obrázky a symboly po celé ploše mapy, je to zábava. Bez obrázků mapa zůstává sice funkční, ale ztrácí část ze své inspirativnosti. Jeden obrázek vydá za tisíc slov.

Mapu si můžete zkusit nejdříve vytvořit na lehčí téma (např. plán dovolené nebo plán týdne). Poté zkuste rozpracovat osnovu své práce. Může se vám stát, že hned na poprvé nevytvoříte všechny větve nebo vytvoříte jinou hierarchii, než jaká by se hodila. To se často stává, neboť během kreslení mapy mozek stále pracuje (a pracují obě hemisféry). Takže se nebojte načrtnout si mapu a klidně ji různě překreslovat.

Mapu můžete tvořit ručně (balící papír, pastelky, pastely, barvy, fixy, na zemi, na zdi, na tabuli…) nebo použít některý z dostupných online nástrojůVýhodou tvorby map online je zejména možnost mapu kdykoliv pozměnit, vkládat do ní odkazy a soubory, sdílet ji s dalšími uživateli apod. Mnohé nástroje jsou dostupné také formou aplikace pro tablety nebo smartphony.

Z široké nabídky nástrojů pro mentální mapování jsme vybrali dva (podle nás) nejzajímavější: online nástroj MindMeister a program iMindMap.

MindMeister

Přehlednou recenzi nástroje MindMeister naleznete na portálu nástroje.knihovna.cz. MindMeister je jedním z nejlepších online nástrojů pro mentální mapování a je dobře použitelný také ve free verzi. Velkou výhodou je také možnost sdílení mapy. Můžete ji tak poslat např. svému vedoucímu práce, který ji může editovat. Veškeré změny se samozřejmě zaznamenávají. Podrobněji seznámit se s ním můžete v tomto videu:

iMindMap

iMindMap je program, který připravil přímo Tony Buzan (autor knihy o mentálním mapování). Zdarma si můžete stáhnout trial verzi. Dostupná je ale i velmi pěkná aplikace pro iPad, iPhone nebo Android. Mapu lze snadno uložit, exportovat jako obrázek, přidávat objekty z počítače atd. Zajímavá je např. funkce prezentace. Můžete svoji mapu krok po kroku prezentovat ve velmi atraktivní podobě. Za zmínku stojí také 3D prohlížení. Výslednou mapu si můžete vytisknout a jít s ní na konzultaci, dokreslovat apod.

Back to: Studuj kreativně > Studuj kreativně