Environmentální vědy


Environment Complete nabízí široké pokrytí celé řady oblastí, kterými jsou např. aplikované zemědělství, ekosystémová ekologie, energie, obnovitelné zdroje energie, přírodní zdroje a další. Environment Complete na platformě EBSCOhost patří mezi přední plnotextové databáze. Databáze Environment Complete obsahuje přes 2,4 miliónu záznamů z více než 2 200 domácích a zahraničních titulů sahajících až do roku 1888 (spolu s více než 1 350 aktivními klíčovými tituly), včetně více než 190 monografií. Databáze také obsahuje plné texty více než 920 periodik.

 


Databáze GreenFile je zaměřena na vztahy mezi člověkem a životním prostředím. Obsahuje podložené informace o všech aspektech lidského působení na životní prostředí. Tato sbírka titulů ze sféry vědy, veřejné správy a obecného zájmu tematicky zahrnuje globální oteplování, „zelenou výstavbu“, znečištění, udržitelné zemědělství, obnovitelné zdroje energie, recyklaci aj. Tato databáze obsahuje indexování a abstrakty více než 384 000 záznamů a volně přístupné plné texty více než 4 700 záznamů.

 


Kolekce ENVIROnetBASE je zaměřená na životní prostředí, ekologii, ochranu zdraví a související aspekty. Obsahuje plné texty přes 1 380 monografií a referenčních příruček.

 


Knovel je online informační zdroj, jejíž oborové zaměření je technika, zdraví, hygiena, farmacie a další inženýrství. Knovel zpřístupňuje plnotextovou formou přes 4000 faktografických děl z oblasti přírodních a technických věd. Knovel nezobrazuje pouze textové informace, ale přidává k textu další dimenze velmi dobře využitelné pro technické obory. Jedná se zejména o textové i numerické vyhledávání, dynamické průběhy křivek, závislostí a rovnic, převodníky jednotek a další možnosti práce s daty.

 

Back to: Licencované elektronické informační zdroje > Licencované EIZ