Elektronické zdroje

  • Vznikají dvojí cestou — elektronicky za pomoci počítačového programu — digitalizací tedy převodem dokumentu do počítačem čitelné podoby. Textové dokumenty i multimédia.
  • 24hodinová dostupnost (internet), mnohem skladnější, dají se upravovat, tvořit kopie, tisknout, šířit a sdílet za pomoci internetu a to velmi rychle, snadné propojení s jinými texty a multimédii.
  • Obrazový výstup — obrazovka počítače, displej mobilního telefonu, iPad apod.

Elektronické knihy

Uživatelé e-knih nejsou vázáni na počet výtisků a jejich vypůjčitelnost. E-knihy mohou být dražší než tištěné. Díky e-knihám je mnohem rychleji a lépe dostupná zahraniční vědecká literatura. Novou alternativu pro využívání e-knih přinášejí čtečky elektronických knih.

Elektronické časopisy

E-časopisy jsou přístupné prostřednictvím internetu v placených či volně placených databázích či na samostatných stránkách časopisů. Pro studium, výuku a výzkum je vhodné čerpat z placených zdrojů, kde je jistota, že obsahují kvalitní časopisy.

Databáze

Jsou systémy, do kterých se vkládají soubory informací (časopisy, články, knihy, příspěvky do sborníků, statě, audio a video soubory, výzkumné zprávy apod.). Za pomoci služeb databází v nich uživatel vyhledává potřebné informace. Podle typu databáze uživatel získá:

  • bibliografické informace o existenci a lokaci daného dokumentu (anotace, původ článku, údaje o autorovi, propojení na další záznamy o článcích autora)
  • plnotextové informace — celé texty stažitelné v běžných formátech (pdf, html, txt, doc)
  • faktografické informace — data, tabulky, statistiky, analýzy (chemie, ekonomika, geografie aj.)
  • online katalogy knihoven, které podávají údaje o dokumenty stejně tak i repozitáře šedé literatury (diplomové a dizertační práce, statě nebo konferenční příspěvky) jsou databázemi.
Back to: Zdroje pro obory na UTB > Zdroje pro UTB