Ebsco

Megazdroj zahrnující kolem 12 000 časopiseckých fulltextových titulů a řadu specializovaných bibliografických a abstraktových bází nabízených v několika předmětových kolekcích (ekonomie, marketing, humanitní vědy atd.).

Tipy pro snadnější práci a orientaci v databázi EBSCO najdete na stránkách podpory.

Výběr poskytovaných databází

Academic Search Complete

Databáze Academic Search Complete je pokrývá spektrum zdrojů z celého světa, jedná se o multidisciplinární zdroj plných textů. Zahrnuje více než 8 500 plnotextových periodik, včetně více než 7 300 recenzovaných časopisů. Kromě plných textů obsahuje indexování a abstrakty více než 12 500 časopisů a celkem více než 13 200 publikací, mezi nimi monografie, výzkumné zprávy a sborníky z konferencí. V Academic Search Complete se nachází soubory ve formátu PDF s retrospektivou k roku 1887, z toho většina plnotextových v nativním formátu PDF (v kvalitě umožňující vyhledávání v textu). K dispozici jsou také citace s možností vyhledávání pro více než 1 400 periodik.

Environment Complete

Databáze Environment Complete obsahuje přes 2,4 miliónu záznamů z více než 2 200 domácích a zahraničních titulů sahajících až do roku 1888 (spolu s více než 1 350 aktivními klíčovými tituly), včetně více než 190 monografií. Databáze také obsahuje plné texty více než 920 periodik.

LISTA

Databáze Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) je rejstříkem více než 600 periodik a přibližně 125 výběrových periodik, včetně knih, výzkumných zpráv a sborníků. Tématicky databáze pokrývá knihovnictví, věcné pořádání a klasifikaci, katalogizaci, bibliometrii, vyhledávání online informací, informační management a další. Časové pokrytí sahá až do poloviny šedesátých let.

OpenDissertations

OpenDissertations je databáze s otevřeným přístupem, která výzkumným pracovníkům pomáhá vyhledávat historické i současné dizertační a diplomové práce. Byla vytvořena za štědré podpory nadace H.W. Wilson Foundation a knihovny Congregational Library & Archives v Bostonu Zahrnuje práce American Doctoral Dissertations, které společnost EBSCO vydala dříve a obsahuje další dizertační metadata, k nimž přispěly vybrané fakulty a univerzity z celého světa. Tato databáze, která poskytuje výzkumným pracovníkům citace pro výzkumy napříč časem od začátku 20. století až do současnosti, je pravidelně aktualizována a jsou přidávána nová partnerství s institucemi udělujícími granty pro absolventy.

MEDLINE

Tato bibliografická databáze obsahuje plné texty a indexuje na 1400 časopisů z oblasti medicíny. Pokrývá širokou škálu témat v rámci biomedicínských a zdravotnických oborů a slouží lékařům, zdravotnímu personálu, výzkumným pracovníkům a dalším profesionálům zapojeným jednotlivých aktivit ve zdravotnictví. Časové pokrytí sahá do roku 1936 a v případě full-textových zdrojů do roku 1949.

CINAHL Plus with Full Text

Databáze CINAHL Plus® with Full Text je mohutným sborníkem plných textů časopisů zaměřených na ošetřovatelství a nelékařské zdravotnické obory, který poskytuje plné texty více než 770 periodik indexovaných v databázi CINAHL®. Tento autoritativní soubor obsahuje plné texty mnoha z nejpoužívanějších časopisů v rejstříku CINAHL, a to bez embarga. Databáze CINAHL Plus with Full Text představuje základní vyhledávací nástroj veškeré literatury z oblasti ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Plnotextové pokrytí je datováno od roku 1937.

Back to: Licencované elektronické informační zdroje > Licencované EIZ