Seznam obrázků

1. CHAM, Jorge. Creativity in Engineering, Paper Submission Guidelines. Pilled Higher &  Deeper: a grad student comic strip [online]. 2010-01-29 [cit. 2011-07-07]. Obrázek ve formátu GIF. Dostupné z: http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=818.
2. Typologická mapa šedé literatury [online]. Praha: Národní technická knihovna, 2010. [cit. 2011-06-10]. Dostupné z: http://nusl.techlib.cz/index.php/Typologie_dokumentu.