Patentové informace

Úřad průmyslového vlastnictví http://www.upv.cz/cs.html
European patent office http://www.epo.org/
United States Patent and Trademark Office http://www.uspto.gov/
Google Patents http://www.google.com/patents
World Intellectual Property Organization http://www.wipo.int/portal/index.html.en 

Zahraniční zdroje

American chemical society http://portal.acs.org/
European Chemicals Agency http://echa.europa.eu
European Chemical Industry Council  http://www.cefic.org
Chemical online web http://www.chemicalonline.com
Chemweb http://chemweb.com
Chemi industry http://www.chemindustry.com
Chem ID http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus
Chemindex http://ccinfoweb.ccohs.ca/chemindex/search.html
IAEA International Atomic Energy Agency http://www.iaea.org
Integrated Risk Information System http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry http://www.iupac.org
NIST Chemistry WebBook http://webbook.nist.gov/chemistry
Organic chemistry Worldwide   http://www.organicworldwide.net/
Royal Society of Chemistry http://www.rsc.org
Toxicology Data Network http://www.toxnet.nlm.nih.gov/

Další zdroje

Laboratorní průvodce http://www.labo.cz/
Periodické tabulky více než 40 jazyků  http://www.ptable.com/
Přehled dalších zajímavých URL adres pro chemiky http://www.scitech.cz/stlinky.htm