Zdroje pro zemědělství a potravinářství

Databáze pro zemědělství a potravinářství zde.

Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN

 

Knihovny

Zemědělská a potravinářská knihovna http://www.nzpk.cz/
Knihovna Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/__C125717D00521D29.nsf
Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze http://www.sic.czu.cz/cs/
Knihovna Mendelovy univerzity v Brně http://uvis.mendelu.cz/informacni-centrum
Informační centrum bezpečnosti potravin http://www.bezpecnostpotravin.cz/
Zahraniční knihovny http://www.nzpk.cz/zahranicni-knihovny/

Časopisy

Agricultural journals http://www.agriculturejournals.cz/web/index.html
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis
http://acta.mendelu.cz/
Časopis Vinařský obzor http://www.vinarskyobzor.cz/
Vinařské noviny http://www.vinarske-noviny.cz/
Vinič a vino http://www.vinicavino.sk/
Cosmetics and Toiletries http://www.cosmeticsandtoiletries.com
Potravinářský zpravodaj, Potravinářská revue
http://www.agral.cz/Publikacekesta%C5%BEen%C3%AD/tabid/730/language/cs-CZ/Default.aspx
Food service http://www.foodservice.cz/
Maso http://maso.cz/