Zdroje pro výchovu a vzdělávání

Licencované databáze pro pedagogiku a vzdělávání zde.

Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN

Knihovny

Národní pedagogická knihovna Komenského http://www.npkk.cz
Slovenská pedagogická knižnica http://www.spgk.sk
Univerzita Karlova Praha – Ústřední knihovna http://www.cuni.cz/UK-689.html
Masarykova univerzita v Brně – Ústřední knihovna http://www.ped.muni.cz/wlib/
Západočeská univerzita v Plzni – Knihovna http://www.knihovna.zcu.cz/knihovna_ped.php
National library of education http://www.ed.gov/NLE/index.html

Časopisy

Informatorium 3-8:  Měsíčník pro předškolní výchovu  http://www.portal.cz/info
Paidagogos http://www.paidagogos.net/
Učitelské noviny http://www.ucitelskenoviny.cz/
časopis Pedagogika http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika/
Orbis scholae  http://www.orbisscholae.cz/
Pedagogická orientace https://journals.muni.cz/pedor/
Studia Pedagogica http://www.phil.muni.cz/journals/studia-paedagogica
časopis E-Pedagogikum http://www.pdf.upol.cz/rychle-odkazy/casopis-e-pedagogium/