Zdroje pro lékařství

Přehled licencovaných databází pro oblast lékařství najdete na našem portálu.

Národní lékařská knihovna http://www.nlk.cz/
Lékařské knihovnyhttp://knihovny.net/default7.htm

Česká lékařská komora http://www.lkcr.cz/
Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz
Solen Medical education http://www.solen.cz/
První český zdravotnický portál Medicina http://www.medicina.cz/
Světová zdravotnická organizace v ČR http://www.who.cz/
Medical tribune http://www.tribune.cz/
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR http://www.uzis.cz
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví http://www.ipvz.cz/
U.S. National Library of Medicine http://www.nlm.nih.gov/
Cochrane Collaboration http://www.cochrane.org/
International Classification of Diseases http://www.who.int/classifications/icd/en/

Časopisy

Časopis české lékařské společnosti http://www.cls.cz/casopisy-clsjep
Scripta Medica http://www.med.muni.cz/biomedjournal/
Zdravotnické noviny http://www.zdn.cz/
Sestra http://www.zdn.cz/archiv/sestra/covers
Časopis moderního ošetřovatelství http://www.florence.cz/

Back to: Zdroje pro obory na UTB > Zdroje pro UTB