Struktura citace

V citaci se setkáte s povinnými a nepovinnými údaji. Povinný údaj musí být VŽDY uveden, pokud je zjistitelný. Pokud není v dokumentu uveden, vynechává se nebo je zastoupen předepsanou formulací (např. pokud chybí údaj o datu vydání, je možné jej nahradit zástupnou zkratkou [b.r.] — bez roku).

Povinné údaje

 • Tvůrce (autor)
 • Název
 • Typ nosiče (povinný u jiných než tištěných dokumentů, nejčastěji “[online]”)
 • Vydání (pokud je jiné než první, jedná se o povinný údaj)
 • Nakladatelské údaje (místo vydání, vydavatel, datum vydání)
 • Datum citování (povinné u online informačních zdrojů, datu citování by mělo předcházet “cit.” — citováno nebo “vid.” — viděno)
 • Standardní identifikátor (ISBN, ISSN, DOI)
 • Údaje o dostupnosti (nejčastěji internetová adresa)

Nepovinné údaje

 • Další tvůrce (ilustrátor, překladatel)
 • Podnázev (povinný pouze pokud poskytuje zásadní informace k obsahu citovaného dokumentu)
 • První vydání
 • Počet stran
 • Název a číslo edice (povinný pouze pokud je citovaný dokument obvykle identifikován jako součást edice)
 • Poznámky

V následující části kurzu naleznete podrobnější informace k některým údajům.

Back to: