ProQuest Central

ProQuest Central je multioborová databáze zpřístupňující většinu vlastní produkce společnosti ProQuest a představuje momentálně jednu z nejrozsáhlejších plnotextovou databází na světě. poskytující přístup k různým typům informačních zdrojů ze všech hlavních vědních disciplín, zahrnující přírodní vědy, techniku, medicínu, ekonomii, sociální a humanitní vědy, umění, vzdělávání a náboženství. Kolekce obsahuje tisíce plnotextových časopisů, noviny, zprávy, knihy, konferenční materiály, vysokoškolské kvalifikační práce i další šedou literaturu.

ProQuest Central je “megadatabáze” navazující na tradici titulu ProQuest 5000 International. Spojuje přes 25 nejpopulárnějších databází z vlastní produkce společnosti ProQuest, dostupných na stejnojmenné platformě, a specializované databáze. Poskytuje informace pro více než 160 vědních oborů včetně obchodu a ekonomiky, vědy a techniky, medicíny a zdraví, literatury a jazykovědy, společnosti a kultury, umění a historie.

Proquest Central obsahuje:

  • 25 000 časopisů, z toho přes 19 000 s plnými texty
  • plné texty 140 000 disertačních prací
  • 30 0000 tržních zpráv ze 60 odvětví a 40 zemí
  • 60 000 profilů firem (Hoovers)
  • aktualizované profily 9 100 průmyslových odvětví (Snapshots)
  • přes 1 400 titulů novin včetně The Wall Street Journal and Los Angeles Times
Back to: Licencované elektronické informační zdroje > Licencované EIZ