Obecné zásady citování

Co je pro citování důležité

 1. Bibliografická citace by měla jednoznačně identifikovat citovaný dokument.
 2. Údaje pro bibliografickou citaci přebíráme z citovaného zdroje (= z dokumentu, se kterým jsme pracovali). Citujeme konkrétní vydání nebo verzi.
 3. Předně přebíráme údaje z titulního listu (úvodní obrazovky, webové stránky, etikety na disku apod.), dalším zdrojem informací je pak v následujícím pořadí rub titulní strany, hlavička stránky, obálka, obal, doprovodná dokumentace (např. leták, manuál). Pokud se některý údaj objevuje v dokumentu v různých formách, použije se forma objevující se na význačném místě.
 4. Pořadí údajů je přesně stanoveno normou.
 5. Bibliografická citace by měla být co nejpřesnější. Nelze vynechávat povinné údaje, pokud jsou v dokumentu dostupné. Doporučujeme také uvádět nepovinné údaje, jsou-li pro identifikaci citovaného dokumentu důležité.
 6. Pokud některý údaj chybí, vynechává se a pokračuje se následujícím. V některých případech lze údaj dohledat v jiných zdrojích nebo nahradit zástupnou formulací.
 7. V případě, že některý z údajů přebíráme z jiného zdroje, uvádíme jej v hranaté závorce. Jestliže přebíráme nebo odhadujeme více údajů za sebou, sloučíme je do jedné závorky. Do hranaté závorky se umísťují také opravy.

  Neznáme místo vydání (ale jsme schopni ho zjistit): Zapíšeme [Praha]: Computer Press, 2008
  V dokumentu uveden rok 1959 (zjevně chybný): Zapíšeme 1959 [1995]
 8. Údaje se zapisují v jazyce, ve kterém jsou uvedeny v citovaném dokumentu. V jazyce tvorby bibliografické citace se uvádí pouze fyzický popis knihy (rozsah stran), poznámky a doplňky v kulatých závorkách a údaje z jiných zdrojů v hranatých závorkách.
 9. Jakýkoliv prvek, který není v latinském písmu, se transliteruje nebo transkribuje.
 10. Podoba bibliografických citací musí být jednotná v celém dokumentu (styl, formát, interpunkce)
Back to: Jak správně citovat a odkazovat na citace > Jak správně citovat