Jak na citace jednoduše

Jak na citace jednoduše

Co vás v kurzu čeká

Tento kurz je tvořen sérií výukových materiálů o citační problematice, ze kterých si jednoduše vyberete pouze ten nebo ty, které vás zajímají. Vychází z předpokladu, že nepotřebujete být odborníky na citování. Potřebujete pouze rychle vyřešit problém, který při použití cizích zdrojů ve vašem díle právě nastal. Kurz je zaměřen na citování podle normy ČSN ISO 690 a je určen především studentům Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Pokud přece jen budete potřebovat více nahlédnout do citační problematiky, doporučujeme kurz Jak správně citovat.

Když si nebudete vědět rady a budete potřebovat pomoct s citacemi a citováním, ozvěte se nám na e-mail citace@k.utb.cz. Na tomto e-mailu se také můžete domluvit na individuální konzultaci s knihovníkem. Zpravidla tato konzultace spočívá v kontrole již vytvořených citací ve školní práci, jejich opravě a pomoci s tvorbou citací u problematických typů dokumentů. Cena této služby je 300 Kč za 1 hodinu.

Jak na citace jednoduše

Modules

Moduly kurzu ke studiu

Seznam lekcí Název lekce
Lekce 1 Proč musíme citovat
Lekce 2 Obecné zásady citování
Lekce 3 Struktura citace
Lekce 4 Tvůrce dokumentu
Lekce 5 Název dokumentu
Lekce 6 Datum vydání
Lekce 7 Identifikátory
Lekce 8 Odkazy v textu
Lekce 9 Typy dokumentů
Lekce 10 Tištěná kniha
Lekce 11 E-kniha
Lekce 12 E-publikace (s ISBN)
Lekce 13 E-publikace (bez ISBN)
Lekce 14 E-článek
Lekce 15 Příspěvek na webu
Lekce 16 Zákon ze Sbírky zákonů
Lekce 17 Zákon z Portálu veřejné správy