Zdroje pro obory na UTB

kde a s čím začít

V tomto kurzu si můžete najít zdroje přímo ke svému oboru a nemusíte tápat. Zdroje zde uvedené jsou vědecké, ověřené a poskytují kvalitní informace pro studium, výzkum nebo
i výuku. Jedná se o základní, dobře dostupné prameny. Samozřejmě dochází k jejich prolínání. Hledat můžete podle své fakulty nebo i podle jednotlivých oborů.

Tištěné zdroje / Elektronické zdroje / Zdroje na Univerzitě Tomáše Bati / Rozdělení zdrojů podle fakult / Obory na Fakultě technologické / Obory na Fakultě managementu a ekonomiky / Obory na Fakultě multimediálních komunikací / Obory Fakulty logistiky a krizového řízení / Obory na Fakultě aplikované informatiky / Obory Fakulty humanitních studií / Zdroje pro ekonomii / Ekonomické portály a periodika / Management, marketing a cestovní ruch / Veřejná správa, finance a účetnictví / Zdroje pro chemii / Patentové informace a zahraniční zdroje pro chemii / Zdroje pro environmentální vědy / Časopisy a environmentální výchova / Zdroje pro filmovou vědu / Další informace k filmu / Zdroje pro humanitní vědy / Zdroje pro psychologii a historii / Literární věda / Zdroje pro lékařství / Zdroje pro lingvistiku a jazyky / Jazykové zdroje / Zdroje pro sociální vědy / Politologie, komunikace a mediální studia / Zdroje pro techniku / Normy a patenty / Informační technologie a automatizace / Průmyslové inženýrství, logistika, jakost, bezpečnost / Zdroje pro umění / Zdroje pro výchovu a vzdělávání / Doplňující zdroje pro pedagogiku / Zdroje pro zemědělství a potravinářství / Výzkumné ústavy zemědělství a potravinářství / Ke stažení / Učitelství pro SŠ / Použité zdroje