1. SPIVACK, Nova. How The WebOS Evolves?. Nova Spivack Typepad Blog [online]. February 09, 2007 [cit. 2011-01-18]. Dostupné z: http://novaspivack.typepad.com/
  nova_spivacks_weblog/2007/02/steps_towards_a.html
  .
 2. TĚŠÍK, Miroslav. Web 2.0, 3.0, 4.0 … In: Symbio: tisková agentura [online]. 12. 11. 2007 [cit. 2011-01-19]. Dostupné z: http://www.symbio.cz/clanky/web-2-0-3-0-4-0.html.
 3. Slovník internetových výrazů: Web 2.0. In: Symbio: tisková agentura [online].
  ©1999-2011 [cit. 2011-01-19]. Dostupné z: http://www.symbio.cz/slovnik/web-2-0.html.
 4. Slovník internetových výrazů: AJAX. In: Symbio: tisková agentura [online].
  © 1999-2011 [cit. 2011-01-19]. Dostupné z: http://www.symbio.cz/slovnik/ajax.html.
 5. Slovník internetových výrazů: Folksonomie. In: Symbio: tisková agentura [online]. ©1999-2011 [cit. 2011-01-19]. Dostupné z: http://www.symbio.cz/
  slovnik/folksonomie.html
  .
 6. Microformats.cz [online]. copyright neuveden [cit. 2011-01-19]. Dostupné z: http://microformats.cz/.
 7. Cloud computing [online]. © 2008-2010 [cit. 2011-01-19]. Dostupné z: http://www.cloudcomputing.cz/.
 8. VÁCLAVEK, Petr. Přichází Web 3.0, těšte se a bojte se. In: Lemonade [online].
  18. únor 2010 [cit. 2011-01-19]. Dostupné z: http://www.lemonadeprague.com/
  2010/02/p%C5%99ich%C3%A1z%C3%AD-web-30-t%C4%9B%C5%A1te-se-a-bojte-se.html
  .
 9. HLAVENKA, Jiří. Vyhledávání na Internetu. 2. vydání. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-722-6759-0.
 10. ČERVÁNKOVÁ, Hana. Nový vyhledávač Blekko je tu. Změní pravidla hry?. In: Tyinternety.cz [online]. 02.11.2010 [cit. 2011-01-19]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/sluzby/novy-vyhledavac-blekko-je-tu-zmeni-pravidla-hry-1991.
 11. Search Engine Optimization. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].
  St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 17. 8. 2005, last modified on 3. 10. 2010 [cit. 2011-01-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Search_Engine_Optimization.
 12. KAPOUN, Jan. Historie Yahoo!. In: Business World [online]. 25.03.10 [cit. 2011-01-20]. Dostupné z: http://businessworld.cz/ostatni/historie-yahoo-5842.