Strategie osekávání

Obrázek vytvořen pomocí nástroje Stripgenerator.com

Zužování dotazu, zpřesňování klíčových slov za účelem snížení konečného počtu dokumentů. Jedná se o opak předchozí strategie. Strategie je založena na použití různých postupů, pomocí kterých zpřesňujete dotaz a snižujete počet vyhledaných záznamů.

  • omezení vyhledávání (podle typu dokumentu, časového hlediska, místního hlediska apod.)
  • použití operátoru NOT pro vyloučení některých záznamů
  • zpřesnění klíčového slova, použití synonyma apod.

historie → časové omezení: historie 20. století → omezení podle typu dokumentu: historie 20. století fotografie → vyloučení jedné historické události: historie 20. století fotografie NOT 2. světová válka atd.