Rešeršní strategie

Při vyhledávání informací je možné postupovat nejrůznějšími způsoby. Představme si 3 nejznámější rešeršní strategie: strategii stavebních kamenů, strategii rostoucí perly a strategie osekávání. Než si představíme jednotlivé rešeršní strategie, představme si ještě několik zásad pro dosažení optimálního počtu záznamů:

Chcete-li získat více záznamů Chcete-li dotaz zpřesnit
co nejméně zpřesňujte dotaz, používejte jen nezbytná pole a nejdůležitější termíny použijte více slov vyjadřujících hledané téma spojených logickým operátorem AND
neomezujte vyhledávání (časově apod.), nepoužívejte obecné nebo abstraktní výrazy nepoužívejte obecné a abstraktní pojmy
nepoužívejte logický operátor NOT, použijte zástupné znaky (pokud to vyhledávací nástroj umožňuje) použijte dalších nabídek vyhledávacího nástroje, například omezení vyhledávání (časové nebo jazykové)
použijte synonyma a příbuzná slova používejte jen významová slova