Vytváření různých slovních tvarů

Pokud si nejste jisti tvarem vyhledávacího výrazu (filosofie x filozofie), nebo pokud chcete vyhledávat konkrétní výraz v různých tvarech (množné číslo, skloňování apod.), můžete využít zástupná znaménka
k nahrazení slova nebo znaku.

Příklady nástrojů pro vytváření různých variant slova

truncation (krácení podle slovních kořenů) – znakem ?, * aj. je nahrazen začátek nebo konec slova (např. student? → studenti, studentovo apod. – není třeba používat operátory student OR studenti OR studentovo OR studentský)

stemming – funkce umožňující automatické vyhledávání příbuzných slov

wild cards (zástupné znaky) – znakem ?, *, # aj. jsou nahrazeny části slov uprostřed (např. filo?ofie → filozofie, filosofie)

Pozn. Nabídka zástupných znaků a funkcí na vyhledávání příbuzných slov se liší u každého vyhledávacího systému. Ověřte si možnosti jejich použití v nápovědě.