Proximitní operátory

= poziční / distanční / vzdálenostní operátory Pomocí těchto operátorů určujete posloupnost a vzdálenost mezi dvěma vyhledávacími výrazy.

NEAR (Nn)

  • Pomocí operátoru NEAR vyhledáváte dokumenty, kde se vámi zadané výrazy vyskytují v textu blízko sebe bez ohledu na jejich pořadí.
  • Pokud na pořadí slov záleží, použijte místo operátoru NEAR operátor WITHIN (W)
  • Malé písmeno n se nahrazuje číslicí, která určuje, kolik slov se bude nacházet mezi zadanými vyhledávacími výrazy. Pokud vám na vzdálenosti nezáleží, můžete tento údaj vynechat.

ADJACENT (ADJ, A)

  • Při použití tohoto operátoru budou zadaná slova ve vyhledaném záznamu sousedit bez ohledu na pořadí, v jakém byla zapsána do vyhledávacího pole.
  • Pokud na pořadí slov záleží, použijte operátor FOLLOWED BY. Vyhledaný záznam bude obsahovat slova v pořadí, v jakém byla zadána.

SENTENCE (S)Zadané výrazy se budou ve vyhledaném záznamu vyskytovat ve stejné větě.
PARAGRAPH
Zadané výrazy se budou ve vyhledaném záznamu vyskytovat ve stejném odstavci.

bezcelní limit NEAR Evropská Unie
banka N4 úvěr
lesní ADJ borovice
Adam Smith S moderní ekonomie

Zadané operátory mohou mít různou podobu v různých vyhledávačích (např. jeden vyhledávač podporuje tvar NEAR, jiný tvar N). Některé vyhledávače nepodporují proximitní operátory vůbec. Možnost použití a tvar těchto operátorů si tedy ověřte v nápovědě konkrétního vyhledávače.