1. Jak na rešerši. INFOGRAM – Portál pro podporu informační gramotnosti [online].
    © 2011 [cit. 2011-01-05]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1760.
  2. MALEČKOVÁ, Monika, Zdeňka MÁCKOVÁ a Eva TROCHTOVÁ. Jak hledat informace [online]. 2010-03-22 [cit. 2010-08-12]. Dostupné
    z: https://is.muni.cz/el/1421/jaro2010/KPI11/index.qwarp?prejit=2162813.
  3. Rešeršní strategie. INFOGRAM – Portál pro podporu informační gramotnosti [online].
    © 2011 [cit. 2011-01-05]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1250.
  4. RIEGER, Svatopluk. Praktická rešeršní strategie – výukový text [online]. Verze 110307 [cit. 2010-08-12]. Dokument ve formátu DOC. Dostupné z: aix.upol.cz/~rieger/Infoveda/Reserse_skripta.doc.