Při výběru klíčových slov zároveň promyslete:

  • Jaké druhy dokumentů budete chtít vyhledávat? (monografie, odborné články, recenze, diplomové práce, blogové příspěvky, videa apod.)
  • V jakém jazyce mají být vyhledané dokumenty?
  • V jakém časovém rozmezí vyhledáváte? (historie, zdroje mladší než 1 rok, dokumenty z určitého období apod.)
  • Vztahuje se váš dotaz k určité geografické oblasti?

Tato hlediska ovlivní výběr vhodných zdrojů a nástrojů pro vyhledávání, a také podobu samotného vyhledávacího dotazu. Snažte se přípravu klíčových slov nezanedbat, ušetří vám to čas během vyhledávání. Samozřejmě je délka přípravy závislá na náročnosti dotazu. Nebudete složitě formulovat otázky, vybírat synonyma pro klíčová slova apod. v případě, že pouze hledáte autora určité publikace. Chystáte-li se však dělat rozsáhlejší rešerši, např. ke své diplomové práci, jistě byste tuto přípravnou fázi neměli vynechat.