Použité zdroje:

  1. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla [online]. verze 3.3. ©1999-2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004 [cit. 2015-09-11]. Dostupné z: http://boldis.cz/citace/citace1.pdf
  2. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů [online]. Verze 3.0 (2004). ©1999-2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004 [cit. 2015-09-11]. Dostupné z: http://boldis.cz/citace/citace2.pdf
  3. BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0. 2008-12-22 [cit. 2015-09-11]. Dostupné z: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf
  4. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 019.

 

Obrázek:

  1. CHAM, Jorge. The Daily Routine. Pilled Higher & Deeper [online]. 2012-04-20 [cit. 2015-09-11]. Obrázek ve formátu GIF. Dostupné z: http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1488