Obecné zásady citování

Kontrolní otázky

Odpovězte ano či ne, zdůvodněte. Správnost odpovědí si můžete ověřit kliknutím na ikonu s otazníkem.

 

1. Pokud norma u některých údajů nestanovuje přesný způsob zápisu, zvolím způsob, který mi bude nejlépe vyhovovat a ten budu dodržovat v celé práci.

Ano. Důležité je dodržovat jednotný styl, mimo jiné kvůli přehlednosti a lepší orientaci pro čtenáře mojí práce.

2. Pro tvorbu citací platí, že do citace vkládám pouze takové údaje, které jsou převzaty z citovaného dokumentu a jsou důležité pro jeho identifikaci. Vlastní doplňující informace nejsou přístupné.

Ne. Vlastní doplňující informace ve formě věty vložené do citace jsou naopak žádoucí v případě, kdy máte v citovaném dokumentu málo dostupných údajů pro jeho identifikaci.

3. Pokud píšu práci v českém jazyce, v bibliografické citaci překládám názvy cizojazyčných knih, ze kterých cituji.

Ne. Do jazyka, ve kterém je práce psána, se překládají pouze údaje o fyzickém popisu citovaného dokumentu, např. rozsah stran.