Proč musíme citovat

Kontrolní otázky

Odpovězte ano či ne, zdůvodněte. Správnost odpovědí si můžete ověřit kliknutím na ikonu s otazníkem.

 

1. V seminární práci nemusím citovat použité informační zdroje, cituji pouze v bakalářce či diplomce.

Ne. Seminární práce je také druhem odborného textu, kde se její pisatel nutně musí opřít o již publikované texty a provedené výzkumy. Nezáleží na tom, že seminární práce není nikde publikována. Citovat je nutné i zde!

2. Pokud již někde najdu citaci mnou použitého zdroje, stačí ji do mé práce zkopírovat.

Zde je odpověď nejednoznačná. Zkopírovat citaci samozřejmě můžete, ovšem pouze za předpokladu, že je použit stejný citační styl či norma, jaký používáte ve své práci. Také je nanejvýš vhodné ověřit údaje v citaci s původním dokumentem. Ctace může být chybná nebo může být vytvořena pro jiné vydání stejného díla. Proto pečlivě ověřujte správnost citací, které uvádíte.

3. Ve své práci nemusím ocitovat všechny zdroje, ze kterých čerpám (citují se jen knihy a články).

Ne. Vždy, když ve své práci použijete myšlenku někoho jiného, měli byste ocitovat zdroj, ze kterého čerpáte. Nezáleží na tom, zda byla tato myšlenka uvedena v knize, odborném článku, na internetu, v televizní pořadu, na informačním letáku nebo na přednášce.