Sociální média

V dnešní době jsou stále informačně bohatší také sociální média, jako je Facebook, Twitter, blogy a další. K tvorbě bibliografické citace doporučujeme použít model pro citování příspěvků. V případě statusu dejte do pole názvu několik prvních slov z textu. Pamatujte však na to, že např. Facebook status můžete citovat pouze u veřejných profilů, skupin nebo na fan page. Má-li uživatel nastaveno soukromí statusu, musíte nejdříve získat jeho souhlas a následně „citovat“ jeho status stejně jako email.

Příspěvek na blogu
ESPOO. Barbies na výstavě – update. In: Blogger[online]. 2010-11-08 [cit. 2001-06-05]. Dostupné z: http://blog.espoo.cz/2010/11/barbies-na-vystave.html

YouTube video
Steve Jobs and Steve Ballmer. In: Youtube [online]. 27.02.2007 [cit. 2011-05-25]. Dostupné z: http://youtu.be/dR8SAFRBmcU. Kanál uživatele RobinZwama

Facebook-stránka / Twitter-účet
Petr Nečas. In: Facebook [online]. [cit. 2011-05-26]. Dostupné z: http://www.facebook.com/ petr.necas.ods

Nofreeusernames [Olga Biernátová]. In: Twitter [online]. [cit. 2011-05-26]. Dostupné z: http://twitter.com/#!/Nofreeusernames (Má-li uživatel zveřejněno také své jméno, můžeme jej uvést v hranaté závorce.)

Facebook status / tweet
NEČAS, Petr. [Koaliční smlouva trvá…] In: Facebook [online]. 16. května 2011 21:07 [cit. 2011-05-26]. Dostupné z: http://www.facebook.com/petr.necas.ods/posts/215712668447053

ESPOO. [Kdo by to byl rekl…] In: Twitter [online]. 15 May 2011 [cit. 2011-05-26]. Dostupné z: http://twitter.com/#!/espoo/status/69865967194357760

PIXYCZ. TheHeist. In: Twitter [online]. 27 May 2011 [cit. 2011-05-27]. Dostupné z: http://twitter.com/#!/pixycz/status/74035435399155712 (Obsahuje-li tweet hashtag, uvádí se jako název.)